کالای فیزیکی

شومیز چهارخونه ی آستین پفی ۴۲

شومیز چهارخونه ی آستین پفی ۴۲
شومیز چهارخونه ی آستین پفی ۴۲
شومیز چهارخونه ی آستین پفی ۴۲
کالای فیزیکی

شومیز چهارخونه ی آستین پفی ۴۲

۲۴۰٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

روی تگ این کار نوشته شده کتان ارگانیک

اینقدر خوب و باکیفیته که حد و حساب نداره

قطعا یکی از بهترین و گوگولی ترین شومیزاتون میشه

داخل آستین هم آستری گذاشتن که پفش قشنگ تر بشه

سایز ۴۲

دورسینه ۱۰۲

دورکمر ۱۰۰

قد ۵۸